Vad är en analys av samlade verk?

företag

En analys av samlade verk (Collected Works Analysis, CWA) är en forskningsmetod som har blivit populär genom åren för dess användbarhet när man studerar komplexa kroppar av arbete. Den innebär systematisk analys av en samling verk producerade av en enskild författare eller en grupp författare, såsom böcker, artiklar, tal eller annat material. Syftet med CWA … Read more